Kalendarz pylenia roślin

Podstawą rozpoznania uczulenia jest wykazanie zależności pomiędzy ekspozycją na konkretny alergen a wystąpieniem typowych objawów choroby alergicznej (np. wodnistego kataru, świądu nosa, świądu spojówek). W przypadku alergenów powietrznopochodnych, znajdujących się w otaczającym nas powietrzu, charakterystyczna jest okresowość występowania konkretnych pyłków zależna od okresu kwitnienia danych gatunków roślin. Na przykład brzoza najczęściej pyli w Polsce od początku do końca kwietnia, stąd objawy występujące w tym okresie mogą wynikać z uczulenia na alergeny brzozy. Oczywiście okresy wegetacji roślin zależą od regionu kraju i pogody w danym roku. W praktyce bardzo pomocnym narzędziem są raporty pylenia lub mapy z kalendarzem pyleń pokazujące typowe okresy narażenia na dane alergeny. Mapy te są pomocne dla lekarzy i pacjentów. Pokazują w jakim okresie roku można spodziewać się większego nasilenia dolegliwości, kiedy należy być przygotowanym do terapii objawów choroby alergicznej. Zachęcamy do zapoznania się z mapką (link) pokazującą typowe okresy pylenia roślin i zarodnikowania grzybów pleśniowych w różnych regionach Polski.

Mapa
Miesiąc ZK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dekada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
leszczyna **
olsza **
brzoza ***
topola *
dąb **
trawy ***
babka *
szczaw **
pokrzywa *
komosa *
bylica ***
ambrozja
Cladosporium **
Alternaria **
 • ZK - znaczenie kliniczne
 •   stężenie niskie
 •   stężenie średnie
 •   stężenie wysokie
Miesiąc ZK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dekada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
leszczyna **
olsza **
brzoza ***
topola *
dąb **
trawy ***
babka *
szczaw **
pokrzywa *
komosa *
bylica ***
ambrozja
Cladosporium **
Alternaria **
 • ZK - znaczenie kliniczne
 •   stężenie niskie
 •   stężenie średnie
 •   stężenie wysokie
Miesiąc ZK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dekada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
leszczyna **
olsza **
brzoza ***
topola *
dąb **
trawy ***
babka *
szczaw **
pokrzywa *
komosa *
bylica ***
ambrozja
Cladosporium **
Alternaria **
 • ZK - znaczenie kliniczne
 •   stężenie niskie
 •   stężenie średnie
 •   stężenie wysokie
Miesiąc ZK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dekada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
leszczyna **
olsza **
brzoza ***
topola *
dąb **
trawy ***
babka *
szczaw **
pokrzywa *
komosa *
bylica ***
ambrozja
Cladosporium **
Alternaria **
 • ZK - znaczenie kliniczne
 •   stężenie niskie
 •   stężenie średnie
 •   stężenie wysokie