NAJCZĘSTSZE PYTANIA PACJENTÓW

Wyniki obserwacji dużych grup pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV2, z objawami choroby COVID-19 z Chin, Stanów Zjednoczonych i krajów Europy jasno pokazują, że alergie, astma, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry czy alergie pokarmowe nie są istotnym czynnikiem ryzyka zakażenia koronawirusem ani ciężkiego przebiegu choroby. Wyższe ryzyko stwierdza się u pacjentów starszych ze współistniejącymi chorobami układu krążenia, cukrzycą, chorobami onkologicznymi czy chorobami nerek. Wyższe ryzyko dotyczy pacjentów palących tytoń i chorujących na ciężkie postacie POChP.

Nie ma obecnie żadnej wątpliwości, że wszystkie leki stosowane w terapii astmy, alergii i POChP, w tym sterydy wziewne, są bezpieczne. Eksperci są zgodni, że należy kontynuować terapię wziewną zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami. Nie należy nagle przerywać leczenia, gdyż może to doprowadzić do zaostrzenia choroby. Dobrze wiemy, że ryzyko zaostrzenia indukowanego przez zakażenie wirusowe jest zdecydowanie mniejsze u pacjentów, którzy systematycznie stosują swoje leki wziewne i ich choroba jest dobrze kontrolowana.

U pacjentów z ciężkimi postaciami astmy, którzy stosują terapię biologiczną zaleca się kontynuację tego leczenia.

U chorych na alergiczny nieżyt nosa dotychczasowe leczenie powinno być kontynuowane (w tym sterydy donosowe w razie wskazań medycznych). W przypadku nasilenia objawów sezonowych należy wdrożyć lub intensyfikować dotychczasowe leczenie.

Pacjenci poddani immunoterapii swoistej mogą bezpiecznie kontynuować leczenie pod opieką swojego lekarza alergologa.

Objawy zakażenia koronawirusem czy wirusem grypy obejmują wysoką gorączkę, kaszel, duszność, osłabienie, bóle mięśniowe. Zwykle charakterystyczny jest nagły początek choroby. Mniej typowe, ale często zdarzające się objawy to utrata węchu i smaku, bóle brzucha i biegunki. W przypadku objawów alergii typowy jest świąd i kichanie, wodnisty katar, blokada nosa, świąd i łzawienie oczu. Co istotne objawy są po kontakcie z alergenem (np. w przypadku uczulenia na kota) lub w sezonie pylenia. Podobne objawy alergii występowały też we wcześniejszych latach a ponadto spodziewamy się dobrej poprawy po włączeniu leków przeciwalergicznych.

Koronawirus należy do wirusów oddechowych, które przenoszą się drogą kropelkową lub przez dłonie, którymi wcześniej zasłanialiśmy usta lub nos w trakcie kaszlu i kichania. Stąd najskuteczniejsze metody zabezpieczenia przed szybkim rozprzestrzenianiem się infekcji to zachowanie dystansu, unikanie dużych skupisk ludzi, noszenie maseczki (lub przyłbicy) i częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem. Wdrożone metody izolacji i zalecenia noszenia maseczek w Polsce są skuteczne – poza zahamowaniem tempa narastania przypadków COVID-19 zdecydowanie mniej stwierdzamy przypadków innych chorób wirusowych (np. biegunek rotawirusowych, infekcji układu oddechowego) rozprzestrzeniających się w podobny do koronawirusa sposób.