ZALECENIA DLA PACJENTA

  • Przyjmuj leki zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami.
  • Upewnij się, że masz wystarczającą ilość leków na najbliższy okres /sezon, ale nie gromadź ich więcej niż potrzebujesz.
  • Jeśli brakuje Ci leków zadzwoń do swojej poradni POZ lub specjalisty. W razie potrzeby skorzystaj z e-porad zdrowotnych.
  • W razie nasilenia objawów choroby (astmy, POChP, alergicznego nieżytu nosa) intensyfikuj leczenie zgodnie z planem postępowania lub po wizycie/teleporadzie w swojej poradni POZ lub u specjalisty.
  • Odpoczywaj i utrzymuj zdrowy styl życia.
  • Stosuj się do zaleceń i przepisów o izolacji/kwarantannie.
  • Aby uchronić się przed zakażeniem koronawirusem, zachowuj dystans społeczny, zgodnie z zaleceniami władz. Praktykuj dobrą higienę, która obejmuje częste mycie rąk mydłem i wodą, zakrywanie ust podczas kaszlu lub kichania, noś maseczkę lub przyłbicę.
  • Osoby w wieku 60 lat i starsze, z wcześniej występującymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, choroby serca i choroby płuc, są szczególnie narażone na COVID-19. Dzieci rzadko mają ciężkie objawy po zakażeniu, a może nawet rzadziej chorują, ale to nie znaczy, że niemowlęta, małe dzieci i nastolatki nie są nosicielami.
  • Pamiętaj o szczepieniu przeciwko grypie i w razie wskazań medycznych przeciwko pneumokokom.
  • W przypadku gorączki i innych objawów, które mogą być spowodowane COVID-19, skontaktuj się ze swoją poradnią POZ, lokalnym oddziałem Stacji Epidemiologicznej lub zadzwoń na infolinię (800 190 590) i zastosuj się ściśle do zaleceń.