Kalendarz pylenia roślin

Podstawą rozpoznania uczulenia jest wykazanie zależności pomiędzy ekspozycją na konkretny alergen a wystąpieniem typowych objawów choroby alergicznej (np. wodnistego kataru, świądu nosa, świądu spojówek). W przypadku alergenów powietrznopochodnych, znajdujących się w otaczającym nas powietrzu, charakterystyczna jest okresowość występowania konkretnych pyłków zależna od okresu kwitnienia danych gatunków roślin. Na przykład brzoza najczęściej pyli w Polsce od początku do końca kwietnia, stąd objawy występujące w tym okresie mogą wynikać z uczulenia na alergeny brzozy. Oczywiście okresy wegetacji roślin zależą od regionu kraju i pogody w danym roku. W praktyce bardzo pomocnym narzędziem są raporty pylenia lub mapy z kalendarzem pyleń pokazujące typowe okresy narażenia na dane alergeny. Mapy te są pomocne dla lekarzy i pacjentów. Pokazują w jakim okresie roku można spodziewać się większego nasilenia dolegliwości, kiedy należy być przygotowanym do terapii objawów choroby alergicznej. Zachęcamy do zapoznania się z mapką pokazującą typowe okresy pylenia roślin i zarodnikowania grzybów pleśniowych w różnych regionach Polski.

Aby zobaczyć orientacyjny przebieg sezonu pylenia poszczególnych roślin naprowadź kursor na obszar zainteresowania i kliknij.

Dane: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja IX 2018; informacje o aktualnym stężeniu pyłku na stronie – www.alergen.info.pl

Porady wakacyjne

Pamiętaj:

  1. Zadbaj, aby mieć przy sobie odpowiednią ilość podstawowych leków stosowanych do terapii Twojej alergii i astmy wystarczającą na okres wakacji

  2. Pamiętaj, aby na wyjazd wakacyjny zabrać leki niezbędne do terapii zaostrzeń astmy i alergii, zgodnie z planem postępowania na wypadek zaostrzenia

  3. W razie potrzeby zabierz ze sobą swój nebulizator

  4. Przedyskutuj ze swoim lekarzem prowadzącym jak zintensyfikować leczenie alergii i astmy w przypadku nasilenia objawów i zaostrzenia choroby

  5. Okres wakacji to czas większego wysiłku fizycznego – pamiętaj o lekach ratunkowych stosowanych w razie powysiłkowego skurczu oskrzeli

  6. Weź podstawowe leki do terapii infekcji dróg oddechowych

  7. Zabierz apteczkę z podstawowym zestawem leków i opatrunków na wypadek drobnych otarć i skaleczeń

  8. Pamiętaj o ochronie skóry przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zabierz krem z filtrem i środki łagodzące w przypadku poparzenia.