JAK UŻYWAĆ INHALATORÓW

Leki wziewne podawane są przez urządzenia nazywane inhalatorami. Lek dostarczany jest do układu oddechowego podczas wdechu. Są różne rodzaje inhalatorów, które zależnie od preferencji pacjentów, wieku, łatwości używania czy stopnia ciężkości choroby są wybierane przez lekarzy. Nieumiejętne korzystanie z tych urządzeń jest najczęstszą przyczyną braku skuteczności leczenia – dlatego warto co jakiś czas poprosić lekarza lub pielęgniarkę o demonstrację.

Istnieją dwa główne rodzaje inhalatorów: inhalatory ciśnieniowe z odmierzonymi dawkami (pMDI) nazywane inhalatorami aerozolowymi oraz inhalatory suchego proszku (DPI). Nośnikiem używanym w inhalatorach ciśnieniowych jest hydrofluoroalkan (HFA), którego stosowanie nie wywołuje negatywnego wpływu na otaczającą ziemię warstwę ozonową.

Instrukcja obsługi inhalatora ciśnieniowego.

Instrukcja obsługi inhalatora typu aerolizer nowej generacji.