LECZENIE ASTMY

Astma jest chorobą przewlekłą, a to oznacza, że leki należy przyjmować cały czas. Nie można całkowicie się wyleczyć z astmy, ale przyjmując leki i przestrzegając zaleceń lekarskich można dobrze opanować jej objawy i pomimo choroby normalnie funkcjonować. Pierwsze objawy astmy często pojawiają się w dzieciństwie i trwają przez całe życie chorego. Niekiedy choroba ustępuje u młodzieży w okresie dojrzewania. Objawy mogą powrócić w życiu dorosłym, często po infekcji wirusowej.

W leczeniu astmy przede wszystkim stosuje się leki wziewne, które dzięki inhalatorom docierają głęboko do dróg oddechowych, czyli tam gdzie toczy się choroba. Są dwie kategorie leków wziewnych stosowanych w astmie:

  • leki kontrolujące
  • leki ratunkowe

Leki kontrolujące
Leki te niekiedy nie dają uczucia ulgi bezpośrednio po ich zastosowaniu, jednak stosowane regularnie pomagają zahamować stan zapalny będący przyczyną astmy. Według światowych wytycznych, osoby chore na astmę powinny przyjmować leki wziewne systematycznie, zgodnie z zaleceniami lekarza, gdyż tylko w taki sposób mogą zapobiegać zaostrzeniom choroby.

Leki kontrolujące, jako jedyne mają udowodnioną skuteczność w opanowaniu choroby. Kontrolę choroby można zdefiniować jako spadek nasilenia objawów: kaszlu i duszności oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia ataków. Podczas wystąpienia ataku astmy niezbędne jest przyjęcie leku doraźnego, który przynosi natychmiastową ulgę. Regularne, codzienne, stosowanie leków kontrolujących zmniejsza potrzebę stosowania leków ratunkowych.

Ważne: Przerywana terapia jest nieskuteczna, nie zapobiega zaostrzeniom choroby i prowadzi do trwałych uszkodzeń dróg oddechowych.

Wskazówki dotyczące przyjmowania leków kontrolujących:

  • przyjmuj leki kontrolujące zgodnie z zaleceniem lekarza, codziennie o tej samej porze dnia. Ustal najbardziej odpowiednie godziny poranne i wieczorne,
  • jeśli przyjmujesz leki w różnym miejscu, np. w domu i w pracy, przechowuj po opakowaniu leku w każdym z tych miejsc,
  • niezwykle istotne jest prawidłowe przyjmowanie leków wziewnych. Jeśli masz wątpliwości co do poprawności użytkowania inhalatora, poproś o demonstrację swojego lekarza lub pielęgniarkę podczas kolejnej wizyty.

Leki ratunkowe
Inhalacja leku ratunkowego przynosi szybką ulgę podczas ataku astmy. Te krótkodziałające leki rozluźniają mięśnie oskrzeli i przez to ułatwiają oddychanie. Leki ratunkowe, czyli inaczej doraźne powinny być przyjmowane w razie duszności.

Wszyscy chorzy z astmą powinni mieć lek ratunkowy zawsze ze sobą, na wypadek pojawienia się nieoczekiwanego ataku astmy. Należy także poinformować rodzinę i znajomych, gdzie znajdują się leki ratunkowe, gdyby musieli udzielić nam pilnej pomocy.

Wskazówki dotyczące przyjmowania leków ratunkowych:

  • miej lek ratunkowy zawsze ze sobą. Nie rozstawaj się z nim. Atak astmy może pojawić się w każdej chwili,
  • zaprezentuj swojemu lekarzowi jak wykonujesz inhalację, aby ocenił jej poprawność. Poprawne używanie inhalatora w trakcie napadu astmy jest niezbędne dla prawidłowego działania leku.

Ważne: Zawsze stosuj się do zaleceń lekarskich dotyczących stosowania leków wziewnych. Zapytaj lekarza o demonstrację poprawnego użytkowania inhalatora. Dzięki temu ryzyko nieprawidłowej inhalacji zostanie zredukowane i będzie możliwe kontrolowanie choroby.