CO TO JEST POChP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym schorzeniem, w którym chory ma znacznie ograniczony przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Jest to choroba postępująca, tzn. objawy nasilają się z biegiem czasu. Może doprowadzić do stanu, w którym wykonywanie codziennych czynności takich jak spacer, zakupy czy sprzątanie może być utrudnione przez duszność i złą tolerancję najmniejszego wysiłku.

W przeciwieństwie do astmy, POChP nie występuje u dzieci, a chorzy to najczęściej osoby w wieku powyżej 40 lat.