JAK ROZPOZNAĆ POChP?

Głównym objawem POChP jest duszność, która stopniowo narasta i utrzymuje się przewlekle. Poza tym kaszel, zalegająca wydzielina i odpluwanie śluzu, to najczęstsze symptomy POChP.
Wiele osób zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby, kiedy duża część płuc jest bezpowrotnie chorobowo zmieniona. Dlatego utrzymująca się duszność i uczucie ciasnoty w klatce piersiowej wskazują na konieczność konsultacji lekarskiej.

Lekarz podczas wywiadu lekarskiego obliczy tzw. paczkolata: 1 paczkorok oznacza wypalanie 1 paczki papierosów (20 sztuk) na dobę przez jeden rok. W celu potwierdzenia choroby lekarz zleca wykonanie badania spirometrycznego. Spirometria to badanie czynnościowe układu oddechowego, które mierzy objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc.

RTG płuc pozwala określić występowanie rozedmy płuc, czyli nieodwracalnego uszkodzenia struktury płuc, które powoduje zaburzenie ich funkcji.