JAK DIAGNOZUJE SIĘ ASTMĘ?

Niektórzy zapewne boją się na zapas i kiedy po infekcji kaszel nie ustępuje, niepotrzebnie upatrują u siebie oznak astmy. Jednak u wielu osób poranne duszności i świszczący oddech będą podstawą do podjęcia przez lekarza POZ diagnostyki pozwalającej na rozpoczęcie leczenia lub skierowania do specjalisty – alergologa lub pulmonologa.

Pierwszym krokiem jest wywiad lekarski. Lekarz wypyta o:

  • występujące dolegliwości i objawy,
  • reakcje alergiczne,
  • informacje na temat występujących w rodzinie chorób,
  • zachorowania na infekcje dróg oddechowych w dzieciństwie,
  • przyjmowane leki,
  • palenie tytoniu (także bierne narażenie na dym tytoniowy),
  • czynniki środowiskowe, czyli w jakim miejscu mieszkamy i gdzie pracujemy.

Kolejnym działaniem diagnostycznym będzie osłuchanie klatki piersiowej przy użyciu stetoskopu.

Aby potwierdzić astmę, lekarz zleci przeprowadzenie badania spirometrycznego. Spirometria jest badaniem, które może wykazać obecność astmy w jej wczesnym stadium. Wykorzystując urządzenie zwane spirometrem ocenia się wydajność układu oddechowego w dostarczaniu powietrza do płuc. Zmniejszenie szybkości przepływu powietrza lub objętości oddechu w zestawieniu z normą dla zdrowego człowieka pozwala zdiagnozować chorobę. Spirometria jest również badaniem, na podstawie którego można ocenić postępy leczenia oraz kontrolę astmy.

Dodatkowym urządzeniem, które monitoruje problemy z oddychaniem jest Pikflometr. Jest to prosty, przenośny aparat do użytku osobistego, mierzący przepływ powietrza z płuc podczas wydmuchiwania. Codzienne zapisywanie wyników może pomóc w ocenie rozwoju choroby i modyfikacji leczenia.